0720 44 44 58

Menu

Atribuții

 • Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;
 • Comunicarea actelor de procedura;
 • Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante;
 • Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca;
 • Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila;
 • Intocmirea proceselor verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila;
 • Recuperarea creantelor pe cale amiabila;
 • Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz:
 • Executari silite directe, in Bucuresti si in celelalte orase de competenta:

– Evacuari
– Puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri etc.

 • Executari silite indirecte, in Bucuresti si in celelalte orase de competenta:

– Urmarirea mobiliara a creantelor
– Urmarirea imobiliara a creantelor

 • Popriri
 • Protestul de neplata la cambie, bilet la ordin
 • Constatarea unor situatii de fapt si inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedura civila)
 • Procese verbale de oferta reala
 • Confiscari